Kierownictwo komendy

Komendant Powiatowy PSP


st.bryg. mgr inż. Tomasz Mak

Urodzony 06.03.1970r. w Ostrzeszowie.

Ukończone szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Doruchowie w 1985r.
 • Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie w 1989r.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w 1994r.
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii w 2008r.- studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii w 2013r. – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania zasobami
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w 2015r. – studia podyplomowe
  w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w 2019r. – studia podyplomowe w zakresie kadr oraz BHP

Ważniejsze wydarzenia w karierze zawodowej:

 • w 1992 roku uczestniczy w akcji gaśniczej kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej
 • w 1994 roku rozpoczęcie pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kaliszu
 • w 1996 roku przeniesiony do służby w Komendzie Rejonowej PSP
  w Ostrzeszowie
 • w 1997 roku uczestniczy w akcji powodziowej na Odrze jako kwatermistrz batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego (za akcję otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych)
 • w 1998 roku powołany na Z-cę Komendanta Rejonowego PSP
  w Ostrzeszowie
 • w 2006 roku powołany na Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP


mł.bryg. mgr inż. Piotr Mazurkiewicz

Ukończone szkoły:
• Szkoła Podstawowa w Bralinie w 1986 r.
• Zespół Szkół Zawodowych w Kępnie 1986 – 1989 r.
• Technikum Elektro-mechaniczne 1990 – 1993 r.
• SA PSP Poznań – technik pożarnictwa 1995 r.
• SGSP Warszawa – inż. poż. 2003 r.
• SGSP Warszawa – mgr inż. poż. 2006 r.
• Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (studia podyplomowe w zakresie BHP) 2011 r.
• UE Poznań – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania zasobami dla kadry kierowniczej PSP 2012 r.
• Wyższa Szkoła Zarządzania – studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego 2016 r.

Ważniejsze wydarzenia w karierze zawodowej:
• w 1995 r. rozpoczęcie pracy w Komendzie Rejonowej PSP w Kępnie na stanowisku specjalista ratownik;
• w 1998 r. mianowany na stanowisko pomocnika dyżurnego operacyjnego rejonu;
• w 2005 r. mianowany na stanowisko naczelnika wydziału w Komendzie Powiatowej PSP w Kępnie;
• w 2007 r. mianowany na dowódcę stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Kępnie;
• w 2007 r. dowodzenie akcją podczas pożaru zakładu tapicerskiego w Perzowie;
• w 2009 r. dowodzenie akcją podczas pożaru zakładu stolarsko-tapicerskiego w miejscowości Łęka Opatowska;
• w 2017 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie;
• w 2018 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie;