Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie

Ostrzeszów ul. Sportowa 9, 63-500

tel. (62) 730-30-98
e-mail: kppspostrzeszow@psp.wlkp.pl
NIP: 6221649765
REGON: 250629164

Sekretariat:
tel. +48 62 332 43 60

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:
nr alarmowy 998
tel. +48 62 332 43 71
tel. +48 62 332 43 70

Dowództwo JRG:
tel. +48 62 332 43 73
tel. +48 62 332 43 74

Wydział ds. Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych
tel. +48 62 332 43 64
tel. +48 62 332 43 65
tel. +48 62 332 43 66

Oficer prasowy:
tel. +48 62 332 43 66

Sekcja ds. Finansowo-organizacyjnych:
tel. +48 62 332 43 67
tel. +48 62 332 43 63

Sekcja ds. kwatermistrzowskich
tel. +48 62 332 43 68
tel. +48 62 332 43 69