Zużyte składniki majątku 2017

Zużyte składniki majątku KPPSP Ostrzeszów