Artykuły z działu ‘ZAMÓWIENIA PUBLICZNE’

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty dot. postępowania pn.”Przebudowa placu manewrowego oraz pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie – Etap II” Informacja o wyborze oferty

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2016r.