Ogłoszenie wyników naboru

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie
 
ogłasza wyniki rekrutacji

W dniach 12, 13 lipca br. został przeprowadzony nabór na stanowisko ratownika – kierowcy.
Do rekrutacji przystąpiło 25 osób, z czego 15 zaliczyło wymagane próby sprawności fizycznej.
Po dokonaniu pełnego sumowania punktów z poszczególnych konkurencji fizycznych i za posiadanie odpowiednich uprawnień oraz za rozmowę kwalifikacyjną, wyłoniono kandydata z największą ilością punktów. Został nim Łukasz Kolasa, który zgodnie z zasadami  rekrutacji  zostanie skierowany na badania specjalistyczne w celu wydania orzeczenia o zdolności do służby w PSP.
Wyznaczono Damiana Stempniewicza jako kandydata rezerwowego (osoba z drugą ilością punktów).

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.