Darmowa czujka dla Ciebie – kontynuacja akcji

Darmowa czujka dla Ciebie
w ramach promocji bezpośredniej projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”

Celem działań promocji bezpośredniej prowadzonej przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007 – 2013 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” na terenie województwa wielkopolskiego. Promocja bezpośrednia przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach WRPO.

Wartością dodaną tak realizowanej promocji bezpośredniej projektu jest promowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców Wielkopolski, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w naszym województwie.

Przedmiotem promocji bezpośredniej są czujki dymu i czadu, które w przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla automatycznie uruchamiają alarm akustyczny informujący użytkowników pomieszczeń o przekroczonych wartościach progowych. Wbudowane układy automatycznej kontroli sprawności monitorują m.in. stan sensorów, baterii oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki włączy się sygnalizator akustyczny.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać tutaj.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego darmową czujkę wykrywanie tlenku węgla lub dymu będzie można uzyskać dokonując zapisów poprzez dostępny tutaj formularz rejestracyjny i odpowiadając prawidłowo na zadane pytania dotyczące projektu. Osoby zarejestrowane do tej pory również biorą udział w losowaniu.

Losowanie zwycięzców odbędzie się 5, 12, 19 listopada. Lista osób wylosowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej komendy. Zasady odbioru czujek ustalimy indywidualnie poprzez dane kontaktowe zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym przez uczestnika konkursu.

Beneficjentami akcji promocji bezpośredniej nie mogą być strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Comments are closed.