Narada roczna sprawozdawcza

O

W dniu 21 stycznia br. odbyła się narada sprawozdawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie podsumowująca rok 2013. W naradzie udział wzięli m. in.:
Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Lech Janiak,
Starosta Ostrzeszowski – Pan Lech Janicki
Wicestarosta Ostrzeszowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat – Pani Zofia Witkowska,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrzeszowie – dh. Janusz Bebłot,
Burmistrz MiG Ostrzeszów – Pan Mariusz Witek,
Burmistrz MiG Grabów n/P – Pan Zenon Cegła,
Wójt Gminy Czajków – Pan Henryk Plichta,
Wójt Gminy Kraszewice – Pan Józef Olszewski,
Wójt Gminy Kobyla Góry – Pan Eugeniusz Morta,
Właściciel firmy Ratownictwo Medyczne „Wawrzyniak” s.c. – Pan Henryk Wawrzyniak,
lokalne media a także funkcjonariusze i pracownicy komendy.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ostrzeszowie bryg. Tomasz Mak, który powitał zaproszonych gości. Następnie Z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Janusz Guzenda przedstawił działalność podległych sobie komórek organizacyjnych. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy. W dalszej części narady głos zajął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, który omówił działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu oraz pochwalił się osiągnięciami w ubiegłym roku. Po przemowie dh Janusza Bebłota o zabranie głosu jako pierwszego poproszono Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Lecha Janiaka. Starosta powiatu ostrzeszowskiego w imieniu swoim a także burmistrzów i wójtów z gmin naszego powiatu, podziękował za dobrą dotychczasową współpracę. Do podziękowań dołączyła się również Pani Zofia Witkowska, która reprezentowała Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat.

Comments are closed.