Ćwiczenia aplikacyjno-sztabowe

IMG_2455

Zderzenie autobusu i busa osobowego na trasie relacji Ostrzeszów – Grabów nad Prosną, nieopodal stacji benzynowej. 26 osób poszkodowanych w tym 6 ciężko, łącznie 49 uczestników zdarzenia, zapadający zmrok, deszcz oraz temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza.
Z takim scenariuszem ćwiczeń musieli zmierzyć się przedstawiciele naszej komendy oraz:
- Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie,
- Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów,
- Policji,
- Państwowego Ratownictwa Medycznego,
a to wszystko w ramach gry sztabowej, którą 4 listopada zorganizowano w siedzibie Komendy PSP w Ostrzeszowie. Zadaniem służb i instytucji było w jak najszybszym czasie utworzenie sztabu, a następnie wsparcie kierującego działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia polegającej w szczególności na:
1)analizowanie rodzaju zagrożenia oraz prognozowanie jego rozwoju;
2)szacowanie sił i środków niezbędnych do ograniczenia lub likwidacji zagrożenia;
3)wypracowywanie taktyki prowadzenia działań ratowniczych;
4)analizowanie funkcjonowania łączności na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi;
5)analizowanie stanu zabezpieczenia logistycznego;
6)analizowanie stanu zabezpieczenia medycznego;
7)analizowanie stanu zabezpieczenia sanitarnego, socjalnego i wsparcia psychologicznego;
8)analizowanie zużycia środków gaśniczych, pochłaniających, neutralizatorów oraz zniszczenia sprzętu ratowniczego;
9)dokumentowanie przebiegu działań ratowniczych;
10)dokumentowanie decyzji podjętych przez szefa sztabu;
11)gromadzenie danych dotyczących udziału sił i środków w działaniach ratowniczych oraz wniosków z pracy sztabu;
12)planowanie miejsc na przyjęcie dodatkowych sił i środków oraz wskazanie miejsc do zakwaterowania i odpoczynku ratowników;
13)przygotowanie miejsc do współdziałania kierującego ze środkami masowego przekazu oraz organami władzy publicznej;
14)planowanie czynności dla podmiotów wspomagających działania ratownicze.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu udoskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami oraz służbami. Po zakończeniu gry wyciągnięto bardzo cenne wnioski.

Opracował: asp. Marcin Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.