Roczna narada podsumowująca rok 2014

IMG_3152

W dniu 26 stycznia br. odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w roku 2014. W naradzie udział wzięli:
- Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
- mł. bryg. Adam Topolski – Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- Adam Mickiewicz – Wicestarosta Ostrzeszowski,
- Marianna Powązka – Przewodnicząca Rady Powiatu,
- dh Janusz Bebłot – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrzeszowie,
- Zbyszko Szmaj – Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie,
- ks. Mirosław Jankowski – kapelan ostrzeszowkich strażaków,
przedstawiciele rady powiatu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu, darczyńcy komendy, przedstawiciele lokalnych mediów oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ostrzeszowie bryg. Tomasz Mak, który powitał zaproszonych gości, następnie Zastępca Komendanta mł. bryg. Janusz Guzenda przedstawił zbiorczą informację podsumowującą rok 2014 w działalności operacyjnej, kontrolno – rozpoznawczej i bhp. Komendant Powiatowy omówił sprawy organizacyjno-finansowe, kwatermistrzowskie, a także przedstawił plany komendy na bieżący rok. W dalszej części narady głos zabrali zaproszeni goście w tym przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podsumował działania wielkopolskich strażaków za 2014 r. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste poświęcenie zakupionego pod koniec ubiegłego roku nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Naradę zakończono uroczystym obiadem.

Comments are closed.