Ćwiczenia wodno – lodowe

???????????????????????????????

W dniu 7.02.2015 r. odbyły się ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodno – lodowego. Do udziału w ćwiczeniach zostały wyznaczone zastępy JRG Ostrzeszów, OSP Doruchów, OSP Kobyla Góra i OSP Grabów. Ćwiczenia rozpoczęły się w miejscowości Kuźnica Bobrowska gdzie ratownicy zapoznali się z wyposażeniem Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Następnie po przejechaniu zastępów na akwen wodny w miejscowości Doruchów przećwiczono elementy z zakresu:

  • technik i taktyki podejmowania osób poszkodowanych z zamarzniętych zbiorników wodnych,
  • łączności podczas tego typu działań,
  • ratownictwa medycznego,
  • zabezpieczenia logistycznego podczas długotrwałych działań w warunkach zimowych.

Po przećwiczeniu wszystkich elementów podsumowania ćwiczeń dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Janusz Guzenda, który uznał manewry za udane. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń jednogłośnie wyrazili potrzebę cyklicznych tego typu spotkań w różnych dziedzinach ratownictwa.

Comments are closed.