Ćwiczenia „Las 2015″

IMG_8698

W wyniku długotrwałych upałów i braku opadów deszczu istnieje duże ryzyko powstania pożaru lasu. Jednocześnie niesprzyjające warunki meteorologiczne – wiatr momentami silny i porywisty, mała wilgotność ściółki sprzyjają szybkiemu rozwojowi pożaru na terenach leśnych. Pożar powstaje w kompleksie leśnym w m. Jeziorki. Do działań skierowane zostają siły i środki z KP PSP w Ostrzeszowie oraz podmioty KSRG z gmin Czajków i Kraszewice.

Taki był scenariusz ćwiczeń „Las 2015” organizowanych przez KP PSP w Ostrzeszowie przy współudziale Nadleśnictwa Przedborów i samorządu. Celem ćwiczeń było:

1)    doskonalenie umiejętności prowadzenia, kierowania i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie taktycznym z powołaniem sztabu;

2)    sprawdzenie stanu gotowości do działań sił i środków biorących udział w ćwiczeniach;

3)    doskonalenie umiejętności organizacji łączności na poziomie taktycznym z powołaniem sztabu;

4)    organizacja punktów czerpania wody na naturalnych zbiornikach wodnych, wykorzystanie dostępnego sprzętu do tankowania samochodów;

5)    dowożenie wody z punktów czerpania do stanowiska buforu wodnego i przetłaczanie wody z buforu wodnego do stanowisk gaśniczych, stworzenie wydajnego sytemu dowożenia wody z zachowaniem ciągłości podawania wody na front pożaru.

Kierownikiem ćwiczeń był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. Janusz Guzenda, a działaniami kierował Dowódca JRG – st. kpt. Adam Sikora.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki:

Sprzęt

Jednostka

Obsada

GCBA 5/25

JRG Ostrzeszów

3 osoby

GCBM 18/8

JRG Ostrzeszów

2 osoby

GBA 2,5/16

OSP Kraszewice

6 osób

GBA 2,5/16

OSP Kraszewice

6 osób

GBA 2/25

OSP Czajków

6 osób

GBM 3/8

OSP Czajków

6 osób

GBM 2,5/16

OSP Głuszyna

6 osób

GBA 2,5/16

OSP Mielcuchy

6 osób

GBA 2,5/16

OSP Mielcuchy

6 osób

GLAM 8+8

OSP Jelenie

6 osób

SLRR L-200

JRG Ostrzeszów

5 osób

oraz cały stan osobowy funkcjonariuszy KP PSP, sprawdzając tym samym wariant alarmowania strażaków z miejsc ich zamieszkania. Cel ćwiczeń został osiągnięty i oby taki scenariusz był tylko tematem ćwiczeń.

Tekst:  st. kpt. Tomasz Jabłoński
Foto:  st. ogn. Narcyz Przybylski

Comments are closed.