Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w podziale bojowym

DSC04253

Dnia 16 października 2015 roku o godz. 11:00 w lokalu „Strażak” w Ostrzeszowie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrzeszowie, połączone z przekazaniem i wprowadzeniem do podziału bojowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Na uroczystość przybyli goście w osobach:
- Senator Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Sabina Dachowska asystentka Andrzeja Grzyba – Posła do Parlamentu Europejskiego,
- Hanna Grunt – Prezes WFOŚiGW w Poznaniu,
- Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski,
- Adam Mickiewicz – Wicestarosta Ostrzeszowski,
- Mariusz Witek – Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów,
- Zofia Witkowska – członek zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego,
- radni z naszego powiatu: Maria Gorzelanna, Robert Pustkowski, Stanisław Hemerling,
- Czesław Mitmański – skarbnik Powiatu Ostrzeszowskiego,
- ks. Mirosław Jankowski – kapelan strażaków Powiatu Ostrzeszowskiego,
których przywitał Komendant Powiatowy PSP w Ostrzeszowie – st. bryg. Tomasz Mak.
Posiedzeniu ZOP ZOSP RP w Ostrzeszowie przewodniczył dh Janusz Bebłot, na którym omówiono sprawy bieżące związku, następnie Pani Senator – Andżelika Możdżanowska dokonała wręczenia hełmów strażackich reprezentantom jednostek OSP startujących w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Po wręczeniu głos zabrali zaproszeni goście, po czym odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodu.
Symbolicznego wręczenia kluczyków dokonała Pani Prezes WFOŚiGW w  Poznaniu Hanna Grunt wraz ze Starostą Ostrzeszowskim Lechem Janickim na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Adama Sikory.
Ceremoniału poświęcenia dokonał kapelan strażaków Powiatu Ostrzeszowskiego ks. Mirosław Jankowski.
Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

tekst: Magdalena Noculak
zdjęcia: st. kpt. Tomasz Jabłoński

Comments are closed.