Trwają prace remontowe…

DSC04436

Rozpoczęto prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa placu manewrowego oraz pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie”. W trakcie realizacji jest I etap inwestycji, który obejmuje następujące roboty budowlane:

  • Roboty rozbiórkowe części istniejącej nawierzchni na placu wewnętrznym,
  • Wykonanie przebudowy posadzek w garażach wewnątrz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie,
  • Malowanie pomieszczeń garażowych i gospodarczych objętych przebudową posadzek,
  • Montaż zbiornika na wody opadowe wraz z osadnikiem oraz przepompownią na placu wewnętrznym.

Wartość robót budowlanych wynosi: 412.596,82 zł. Inwestycję realizuje firma „AKME” z Ostrzeszowa.

Comments are closed.