Seminarium szkoleniowe

DSC04545

11 grudnia 2015 roku odbyło się tradycyjne seminarium szkoleniowe połączone z opłatkiem, w którym udział wzięli:

  • przedstawiciele KP PSP w Ostrzeszowie na czele z komendantem powiatowym st. bryg. Tomaszem Makiem,
  • Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrzeszowie na czele z prezesem dh Januszem Bebłotem,
  • wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu na czele z v-ce starostą Adamem Mickiewiczem.

Na spotkaniu omówiona została statystyka wyjazdowa jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2015, przeglądy techniczne jednostek KSRG, nowy system szkolenia strażaków OSP oraz sprawy bieżące.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że dotychczasowa współpraca struktur Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i samorządu terytorialnego w ostatnich latach znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i musi być kontynuowana.

Po seminarium uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do stołu kosztując tradycyjnego karpia.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Tomasz Jabłoński

Comments are closed.