Spotkanie robocze

DSC04691

8 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie tutejszej komendy odbyło się spotkanie z wójtami, burmistrzami oraz prezesami jednostek OSP włączonych do KSRG. Celem spotkania było omówienie propozycji normatywu wyposażenia jednostek OSP. Powyższe podyktowane było wypracowaniem wspólnego standardu wyposażenia, a tym samym racjonalnym wydatkowaniem środków finansowych na zakup sprzętu. Jednocześnie przedmiotowy standard wyposażenia opracowany został na podstawie analizy zagrożeń występujących na terenie powiatu. Spotkaniu przewodniczył komendant powiatowy st. bryg. Tomasz Mak, a szczegółowych informacji udzielili funkcjonariusze wydziału operacyjnego.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Tomasz Jabłoński

Comments are closed.