Materiały informacyjne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

SGSP Ok³adka 2016.indd

Poznaj ofertę edukacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej!
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok 2016/17. Ukazał się właśnie Informator akademicki SGSP oraz nowość!
„Biuletyn WIBC” − publikacja Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Materiały są dostępne zarówno wersji drukowanej jak i online (do pobrania pod adresem:
www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia-w-sgsp

Nakładem wydawnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ukazał się Informator akademicki na rok 2016/17. Zawiera on użyteczne informacje na temat uczelni i proponowanej oferty dydaktycznej, w tym studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 11 rodzajów studiów podyplomowych. Aktualne tabele rekrutacyjne w przejrzysty sposób przedstawiają kierunki kształcenia oraz specjalizacje a także zawierają listę wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów oraz terminy ich składania. Studenci SGSP mogą korzystać z bogatej oferty praktyk krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studenckiej (Erasmus+). Do studiowania w SGSP dodatkowo zachęca możliwość działania w studenckich kołach naukowych czy sekcjach sportowych. Co warte podkreślenia, uczelnia prowadzi bogatą działalność badawczo-rozwojową, w tym o charakterze komercyjnym.

Nowością jest pierwsze wydanie „Biuletynu WIBC”, które właśnie się ukazało. To publikacja Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego zawierająca użyteczne informacje dotyczące wydziału i kierunków kształcenia, a także perspektyw zawodowych, w tym przykłady ścieżek zawodowych absolwentów. Czym się różnią oferowane przez wydział kierunki: inżynierii bezpieczeństwa cywilnego i bezpieczeństwa wewnętrznego? Jak w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności? W jakich zawodach mogą podejmować pracę absolwenci? – na te i inne pytania odpowiadają kierownicy katedr WIBC.

Jak się można dowiedzieć z publikacji, WIBC to wydział nowoczesny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zarówno w aspekcie wyposażenia studentów w wiedzę, jak i umiejętności, między innymi z obszarów: zarządzania i planowania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony infrastruktury krytycznej, programowania obronnego, analizy i redukcji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do studiowania w SGSP!

INFORMACJA O SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą
i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowującą cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego.

SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również
dla podmiotów zewnętrznych.

Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa)
oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

Według stanu na bieżący rok akademicki 2015/16, na uczelni na obu wydziałach studiuje blisko 2 tys. studentów zaś na studiach podyplomowych blisko 500 osób.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Agata Siekierska

tel. 22 56 17 514 kom. 693 888 814

asiekierska@sgsp.edu.pl

www.sgsp.edu.pl

Comments are closed.