Narada roczna

DSC04720

W czwartek, 11.02.2016 roku, w obecności przedstawiciela Komedy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, bryg. Pawła Pohla – Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności, ostrzeszowscy strażacy odbyli naradę podsumowującą rok 2015.  W naradzie tej wzięli odział zaproszeni goście:  Lech Janicki – starosta powiatu ostrzeszowskiego, Adam Mickiewicz – w-ce starosta powiatu ostrzeszowskiego, Zofia Witkowska – członek zarządu powiatu, Jan Puchała – członek zarządu powiatu, dh Janusz Bebłot – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrzeszowie, Mariusz Witek – burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Henryk Zieliński – burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, Józef Wilkosz – wójt Gminy Doruchów, Henryk Plichta – wójt Gminy Czajków, Wiesław Berski – wójt Gminy Kobyla Góra, Stanisław Plewiński – sekretarz Gminy Kraszewice. Obecni byli także przedstawiciele firm i instytucji, które w znacznym stopniu współpracowały z Komendą Powiatową w minionym roku, byli to: Henryk Wawrzyniak – właściciel transportu sanitarnego i pogotowia ratunkowego, Marek Grabowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kraszewice, Zbyszko Szmaj – prezes stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”, Zdzisław Bąk – prezes firmy AKME, Antoni Obsadny – w-ce prezes firmy AKME, Tadeusz Gruchała – inspektor nadzoru inwestycji modernizacji placu przy Komendzie Powiatowej.

Informacje dotyczące działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz Wydziału do spraw Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Janusz Guzenda. Natomiast podsumowania działalności kwatermistrzowskiej i finansowej dokonał Komendant Powiatowy st. bryg. Tomasz Mak. Przedstawiona została szczegółowa analiza statystyczna dotycząca zdarzeń w 2015 roku, najważniejsze osiągnięcia Komendy w minionym roku oraz plany na rok bieżący.

Miniony rok był rekordowy pod względem liczby wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych. Zanotowano 952 zdarzenia, w tym 199 pożarów, 737 miejscowych zagrożeń oraz 16 alarmów fałszywych. Dla porównania w roku 2014 zanotowano 854 zdarzenia w tym 148 pożarów, 687 miejscowych zagrożeń oraz 19 alarmów fałszywych. Należy zauważyć, iż mimo wzrostu ilości zdarzeń spadła ilość osób w nich poszkodowanych oraz strat materialnych.

Do najistotniejszych sukcesów, wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, należy zaliczyć zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Pojazd ten posiada zbiornik na wodę o pojemności 9700 litrów i jest przystosowany do poruszania się w bardzo trudnym terenie.

W ubiegłym roku przeprowadzono także szereg modernizacji siedziby Komendy Powiatowej: przeprowadzono remont pomieszczeń służących do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, wykonano przebudowę posadzek w garażach wewnątrz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz rozpoczęto modernizację placu wewnętrznego przy Komendzie Powiatowej.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie podziękowań osobą szczególnie zaangażowanym w zakończony I etap inwestycji Komendy Powiatowej. Osoby wyróżnione to: Marek Grabowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kraszewice, Zdzisław Bąk – prezes firmy AKME, Tadeusz Gruchała – inspektor nadzoru inwestycji. Nagrodzony został również asp. Marek Mucha, za ukończenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne.

Tekst: mł. asp. Patryk Moś
Z

djęcia: st. kpt. Tomasz Jabłoński

Comments are closed.