Zmiana Prezesa ZOP ZOSP RP w Ostrzeszowie

20161117_124621

17 listopada 2016 roku w lokalu „Strażak” przy ul. Sportowej odbył się IV Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Ostrzeszowie. Zjazd odbył się po trwającej 5 lat kadencji zarządu i miał na celu ukonstytuowanie się składu nowego zarządu spośród wybranych przedstawicieli w poszczególnych gminach. W zjeździe wzięli udział delegaci z poszczególnych Zarządów Oddziałów Miejsko – Gminnych i Gminnych z mandatami uprawniającymi do głosowania oraz zaproszeni goście w osobach:

  • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Krzysztof Grabowski,
  • Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki,
  • Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu,
  • Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” Zbyszko Szmaj,
  • Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Mak pełniący jednocześnie funkcję V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.

Zebraniu przewodniczył dh Jan Kozikowski dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Spotkanie rozpoczął dotychczasowy Prezes Zarządu dh Janusz Bebłot witając poszczególnych gości, a następnie podsumowując pięcioletnią działalność zarządu w zakresie działalności organizacyjnej, operacyjnej, sportowej i finansowej. Następnie po sprawozdaniu komisji rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnym punktem spotkania było ukonstytuowanie się składu nowego zarządu i komisji rewizyjnej na następne 5 lat.

Skład nowo wybranego zarządu:

Jabłoński Tomasz Prezes
Bebłot Janusz V-ce prezes
Mak Tomasz V-ce prezes
Biel  Michał Sekretarz
Kozikowski Ireneusz Skarbnik
Kubasik Zdzisław Członek Prezydium
Łuszczek Wojciech Członek Prezydium
Rokicki Robert Członek Prezydium
Świtała Tadeusz Członek Prezydium
Mieczysław Mądry Członek
Grzegorek Jarosław Członek
Kaźmierczak Kazimierz Członek
Kolenda Dawid Członek
Kowalińska Urszula Członek
Kozikowski Jan Członek
Łopata Łukasz Członek
Naglik Mateusz Członek
Przygoda Jerzy Członek
Stajszczyk Eugeniusz Członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Dh Karol Pawlik – przewodniczący, dh Zygmunt Ambroży – v-ce przewodniczący, dh Andrzej Kempa – sekretarz. Pozostaje nowemu zarządowi życzyć owocnej pracy społecznej na rzecz jednostek OSP naszego powiatu.

Opracował: st. kpt. Tomasz Jabłoński

Comments are closed.