Narada roczna podsumowująca 2016 rok

DSCF2505

W czwartek, 12.01.2017 roku, w obecności Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Dariusza Matczaka, ostrzeszowscy strażacy odbyli naradę podsumowującą rok 2016. W naradzie tej wzięli udział zaproszeni goście: Adam Mickiewicz – wicestarosta powiatu ostrzeszowskiego, Zofia Witkowska – członek zarządu powiatu ostrzeszowskiego oraz v-ce prezes stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, dh Janusz Bebłot – v-ce prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrzeszowie, ks. Mirosław Jankowski – kapelan strażaków powiatu ostrzeszowskiego, Mariusz Witek – burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Henryk Zieliński – burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, Zenon Cegła – burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Józef Wilkosz – wójt Gminy Doruchów, Henryk Plichta – wójt Gminy Czajków, Wiesław Berski – wójt Gminy Kobyla Góra, Paweł Koprowski – wójt Gminy Kraszewice. Obecny był także Antoni Obsadny – v-ce prezes firmy AKME, która była wykonawcą robót modernizacyjnych na terenie komendy.

Informacje dotyczące działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz Wydziału do Spraw Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Janusz Guzenda. Natomiast podsumowania działalności kwatermistrzowskiej i finansowej dokonał Komendant Powiatowy st. bryg. Tomasz Mak. Przedstawiona została szczegółowa analiza statystyczna dotycząca zdarzeń w 2016 roku, najważniejsze osiągnięcia Komendy w minionym roku oraz plany na rok bieżący.

W minionym roku zanotowaliśmy 830 zdarzeń, w tym 147 pożarów, 669 miejscowych zagrożeń oraz 14 alarmów fałszywych. Stanowi to spadek o 12,8% w stosunku do roku 2015, w którym to odnotowaliśmy 952 zdarzenia (199 pożarów, 737 miejscowych zagrożeń oraz 16 alarmów fałszywych). Warto jednak zaznaczyć, że rok 2015 był jak do tej pory rekordowym pod względem ilości wyjazdów.

Do zakupów w ubiegłym roku należy zaliczyć zakup lekkiego samochodu operacyjnego Suzuki Vitara z napędem 4×4 oraz zakup kamery termowizyjnej BULLARD T3MAX.

W ubiegłym roku przeprowadzono także szereg modernizacji siedziby Komendy Powiatowej:

  • przebudowa istniejącego pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu oraz przechowywania i konserwacji ubrań specjalnych;
  • modernizacja pomieszczeń administracyjno-socjalnych (klatka schodowa, korytarz, pomieszczenie dowódcy JRG, pomieszczenie sekcji ds. kwatermistrzowskich, świetlica, pomieszczenie dowódców zmian).

Najbardziej kosztowną inwestycją był jednak drugi etap inwestycji przebudowy placu manewrowego oraz pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej. W ramach tego przedsięwzięcia w roku ubiegłym zrealizowano: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni placów manewrowych przed i za budynkiem KP PSP w Ostrzeszowie, wykonanie utwardzenia placu manewrowego przed i za budynkiem KP PSP w Ostrzeszowie, wykonanie przebudowy żelbetowej rampy naprawczej do  samochodów.

Zwieńczeniem uroczystości było poświęcenie nowego samochodu operacyjnego Suzuki Vitara, którego dokonał ks. Mirosław Jankowski – kapelan strażaków powiatu ostrzeszowskiego.

Opracował:  mł. asp. Patryk Moś
Zdjęcia:  mł. asp. Patryk Moś, sekc. Tomasz Szmaj

Comments are closed.