Mieszkaniówka 2017

DSC00103

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w dniach 7 – 9 kwietnia 2017 roku zorganizowała warsztaty szkoleniowe „Mieszkaniówka 2017”. Celem warsztatów było doskonalenie technik gaszenia pożarów wewnętrznych w realnych warunkach pożarowych. Ćwiczenia odbyły się w niezamieszkałym budynku mieszkalnym w m. Giżyce. W szkoleniu wzięły udział wszystkie zmiany służbowe JRG oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do KSRG. Koordynatorami przedsięwzięcia byli liderzy naszej JRG w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Dziękujemy P. Tarchalskiemu za udostępnienie obiektu do ćwiczeń.

Opracował: st. kpt. Tomasz Jabłoński
Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Jabłoński

Comments are closed.