Darmowa czujka dla Ciebie

Darmowa czujka dla Ciebie
w ramach promocji bezpośredniej projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”

Celem działań promocji bezpośredniej prowadzonej przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007 – 2013 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” na terenie województwa wielkopolskiego. Promocja bezpośrednia przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach WRPO.

Wartością dodaną tak realizowanej promocji bezpośredniej projektu jest promowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców Wielkopolski, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w naszym województwie.

Przedmiotem promocji bezpośredniej jest 7300 czujek dymu i czadu, które zostaną rozdane mieszkańcom Wielkopolski. Czujki wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN50291:2001 oraz PN-EN 14604:2006. W przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla automatycznie uruchamiają alarm akustyczny informujący użytkowników pomieszczeń o przekroczonych wartościach progowych. Wbudowane układy automatycznej kontroli sprawności monitorują m.in. stan sensorów, baterii oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki włączy się sygnalizator akustyczny.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać tutaj.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego darmową czujkę wykrywanie tlenku węgla lub dymu będzie można uzyskać dokonując zapisów poprzez dostępny tutaj formularz rejestracyjny i odpowiadając prawidłowo na zadane pytania dotyczące projektu.

Losowanie zwycięzców odbędzie się 30 listopada, 28 lutego i 31 maja. Lista osób wylosowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej komendy. Zasady odbioru czujek ustalimy indywidualnie poprzez dane kontaktowe zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym przez uczestnika konkursu.

Rozdawanie czujek może odbywać się również na organizowanych akcjach promocyjnych, festynach, eventach o których będziemy informować na bieżąco.

Beneficjentami akcji promocji bezpośredniej nie mogą być strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Comments are closed.