Powołano Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru

W uznaniu wiernej, ofiarnej i pełnej zaangażowania służby, a także troski o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, Zarząd Powiatu wyraził wolę podjęcia działań na rzecz ufundowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie sztandaru, który będzie symbolem honoru i oddania służbie, a także wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa za odwagę i poświęcenie strażaków.

W celu realizacji zadań związanych z ufundowaniem sztandaru został powołany Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, Uchwałą Nr 67/2012 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 05.12.2012r.

W dniu 15.01.2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru. Przewodniczący Komitetu mł. bryg. w stanie spocz. Janusz Bebłot, Wiceprzewodniczący Komitetu mł. bryg. Janusz Guzenda oraz Skarbnik Komitetu mł. asp. Anna Stempniewicz szczegółowo omówili następujące tematy:

·         podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, wydatkowania oraz rozliczenia środków na realizację zadań związanych z ufundowaniem sztandaru,

·         omówienie projektu sztandaru,

·         wolne głosy i wnioski.

Po przedstawieniu poszczególnych zagadnień członkowie Komitetu podjęli Uchwałę Nr 1/2013 w sprawie: określenia zasad pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, wydatkowania oraz rozliczenia środków na realizacje zadań związanych z ufundowaniem sztandaru oraz zatwierdzili projekt sztandaru, który zostanie przesłany do akceptacji do Ministra Spraw Wewnętrznych. Wzór sztandaru zostanie przedstawiony na stronie Komendy po uzyskaniu akceptacji Ministra.

Ponadto Wiceprzewodniczący Komitetu mł. bryg. Janusz Guzenda poinformował członków Komitetu, że uroczystość nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie planowana jest w dniu 16 czerwca 2013 r. na Rynku w Ostrzeszowie.

 

Informację sporządziła:

mł. ogn. Roksana Nowak

Sekretarz Komitetu

Comments are closed.