Roczna Narada Sprawozdawcza

IMG_5508

W dniu 29 stycznia br. na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyła się roczna narada sprawozdawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, podsumowująca rok 2012. Spośród zaproszonych gości w naradzie udział wzięli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Wojciech Mendelak, Wicestarosta Ostrzeszowski – Zofia Witkowska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrzeszowie – dh Janusz Bebłot, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie – Zbyszko Szmaj, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin z terenu powiatu oraz funkcjonariusze i pracownicy.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ostrzeszowie bryg. Tomasz Mak, który powitał zaproszonych gości, następnie Zastępca Komendanta mł. bryg. Janusz Guzenda przedstawił zbiorczą informację podsumowującą rok 2012 w dziedzinie działalności operacyjnej, kontrolno – rozpoznawczej, JRG i bhp. Komendant Powiatowy omówił sprawy organizacyjno-finansowe, kwatermistrzowskie, a także przedstawił plany komendy na bieżący rok. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrzeszowie dh Janusz Bebłot przedstawiając osiągnięcia OSP w zakresie zakupów sprzętowych. W dalszej części narady wystąpił Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak oraz pozostali zaproszeni goście. Wszyscy dziękowali sobie za dobrą dotychczasową współpracę oraz składali całej braci strażackiej gratulacje za ofiarną i pełną poświęcenia służbę, życząc wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste poświęcenie zakupionego pod koniec ubiegłego roku nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Naradę zakończono uroczystym obiadem.

 

 

Comments are closed.