Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie

IMG_0169

Punktualnie o godz. 14.00 dnia 16 czerwca 2013 roku rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, która została połączona z uczczeniem 90-tej rocznicy nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Ostrzeszowa generałom: Józefowi Hallerowi i Stanisławowi Thielowi. Wszystko zostało poprzedzone mszą św. w intencji strażaków której przewodniczył wikariusz biskupi Aleksander Gendera. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność gości w osobach:
- Senator RP Angeliki Możdżanowskiej
- Posła do parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, który jednocześnie był Przewodniczącym Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru
- Z-cy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego
- Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Wojciecha Mendelaka
- Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru dh Janusza Bebłota – Prezesa ZOP ZOSP RP w Ostrzeszowie
- Starosty Powiatu Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego
- Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusza Witka
oraz władz samorządowych i związkowych, przedstawicieli sił zbrojnych RP.
Punktem kulminacyjnym była ceremonia nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie. Z rąk Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dh Janusza Bebłota sztandar przejął Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, aby następnie przekazać Komendantowi Powiatowemu bryg. Tomaszowi Makowi.
Przy okazji dokonano wręczenia awansów, odznaczeń i medali. Oprócz pododdziału ostrzeszowskich strażaków w uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna XVI Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie wchodząca w skład Drugiego Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz harcerzy. Zaproszeni goście mieli okazje obejrzeć wystawę pt. Dzieje pożarnictwa na Ziemi Ostrzeszowskiej, która dostępna będzie również dla mieszkańców powiatu.

Comments are closed.