Informacja o podpisaniu umowy

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie”

 

W dniu 19 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
– Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schematu VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania
i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez: Marka Baumgarta – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW, Marka Zielińskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW,
bryg. Tomasza Maka – Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie oraz
asp. Annę Stempniewicz – Główną Księgową.

Beneficjentem projektu jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie. Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na obszarze powiatu przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym poprzez doposażenie sprzętowe jednostki, co poprawi skuteczności działań polegających na zapobieganiu i likwidacji zagrożeń środowiska oraz skróceniu czasu reakcji na zagrożenia.

Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego powiatu ostrzeszowskiego. W ramach projektu planuje się zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 9,5/40 z napędem terenowym na trzy osie 6×6, wyposażony w podstawowy sprzęt i urządzenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 877.260,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli 701.808,00 zł. Realizacja projektu będzie trwała do końca września 2015 roku.

 

Opracowała: mł. ogn. Roksana Nowak
Foto: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu