Opłata skarbowa

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie

Ul. Sportowa 9, 63-500 Ostrzeszów

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Ostrzeszowie

nr konta: 96 8413 0000 0116 0848 2000 0001

tytułem: opłata skarbowa za wydanie opinii dot. …..

 

Kwoty opłat: 

17 zł – wydanie opinii;