Kierownictwo

Komendant Powiatowy


st.bryg. mgr inż. Tomasz Mak

Urodzony 06.03.1970r. w Ostrzeszowie.

Ukończone szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Doruchowie w 1985r.
 • Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie w 1989r.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w 1994r.
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii w 2008r.- studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii w 2013r. – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania zasobami
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w 2015r. – studia podyplomowe
  w zakresie przygotowania pedagogicznego

Ważniejsze wydarzenia w karierze zawodowej:

 • w 1992 roku uczestniczy w akcji gaśniczej kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej
 • w 1994 roku rozpoczęcie pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kaliszu
 • w 1996 roku przeniesiony do służby w Komendzie Rejonowej PSP
  w Ostrzeszowie
 • w 1997 roku uczestniczy w akcji powodziowej na Odrze jako kwatermistrz batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego (za akcję otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych)
 • w 1998 roku powołany na Z-cę Komendanta Rejonowego PSP
  w Ostrzeszowie
 • w 2006 roku powołany na Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego


bryg. mgr inż. Janusz Guzenda

Urodzony 27.05.1966r. w Ostrzeszowie.

Ukończone szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie w 1986r.
 • Policealne Studium Zawodowe w Dzierżoniowie, specjalność radiotechnika
  i telewizja w 1988r.
 • Kurs podoficerski w Opolu w 1992r.
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu w 1996r.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w 2001r.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uzupełniające studia magisterskie w 2006r.
 • Studia podyplomowe – Zarządzanie Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – kwiecień 2008r.
 • Studia podyplomowe – Gospodarowanie zasobami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – luty 2012r.

Ważniejsze wydarzenia w karierze zawodowej:

 • rozpoczęcie służby – 17.12.1990r.
 • dowódca zastępu od 1992r.
 • udział w akcji podczas pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej
  w 1992r.
 • dowódca zmiany od 1996r.
 • p.o. kierownika sekcji ds. operacyjno – szkoleniowych – maj 2006r.
 • p.o Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie – lipiec 2006r.
 • powołany na Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie – listopad 2006r.